Get Adobe Flash player

229

 

«Ант олсун ки, Ресулюллах, сиз ичюн, Аллахкъа ве ахирет кунюне къавушмакъны умют эткенлер ве Аллахны чокъ зикр эткенлер ичюн, гузель бир нумюнедир».

(Къуран, «Ахзаб» суреси, 21-инджи ает).

«Бутюн умметим дженнетке киреджек, анджакъ юзь чевиргенлер кирмейджек!» Дедилер: – «Эй, Аллахнынъ Ресулы! Юзь чевиргенлер кимлердир? – «Ким манъа итаат этсе, дженнетке кирер. Манъа исьян эткен инсан исе, менден юзь чевирген кимседир!»

(Хадис-и шериф, Бухарий).


Яшларны Ислямгъа давет эткен сес - «MUSLIM» меджмуасы Печать PDF

Подробнее...Декабрь 12 куню Акъмесджитте, Къырым мусульманлары диний идаресининъ матбуат меркезинде генчлик ичюн азырланылгъан «MUSLIM» адлы диний меджмуанынъ такъдими кечти.

Меджмуанынъ тесисчиси ве нашири – КъМДИ эркянында олгъан Сакъ шеэриндеки «Янъы Джами» дин джемиетидир. Ишбу меджмуа учь инсандан ибарет бир такъымнынъ эмеклери саесинде нешир этильмекте.

Подробнее...

Акъмесджитте абуне кампаниясы Печать PDF

Декабрь 20-де, джума кунюнде, Акъмесджитнинъ энъ буюк еди джамисинде Къырым мусульманлары диний идареси тарафындын тешкилятландырылгъан «Эр къорантагъа бирер «Икмет чокърагъы»!» адлы акция олып кечти.

Подробнее...

Киев махкемеси мусульманларнынъ диний мекянларыны шахсийлештирмек мумкюн деп сая Печать PDF

Ноябрь 11-де Киев шеэри ходжалыкъ махкемеси Къырым мусульманлары диний идаресининъ Орта медресе мусульман куллиесини (Бахчисарай ш., Гаспринский с., 27) къанунсыз шахсийлештирмесинен багълы дава аризасыны къабул этмеди.

Подробнее...

Муфти эфенди Сакъ джамисини зиярет этти Печать PDF

Къырым мусульманларынынъ муфтиси хаджы Эмирали Аблаев Къурбан байрамы арефесинде – октябрь 14-те якъылгъан Сакъ джамисини зиярет этип, джамининъ тамирлев ишлери насыл кетеяткъанынен таныш олмакъ истеди.

Подробнее...

«Хидает» газетасы ве муаррирининъ юбилейлери тедбири Печать PDF

Подробнее...2013 сенеси, декабрь 4 куню Къырым мусульманлары диний идаресининъ меджлислер залында КъМДИнинъ диний-ичтимаий нешири «Хидает» газетасынынъ 20 ве онынъ муаррири, языджы, шаир, терджиман, журналист Закир Къуртнезирнинъ 80 йыллыгъы къайд этильди.

Подробнее...